Dyżury w sesji letniej 2016/17


 

  imię i nazwisko

  dzień

  godziny

  pokój

dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK
 
06.09.2017
  
09.00 – 10.00

H 231 d
 
dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK


 
  H 231 c
dr inż. Zofia Bryniarska
  
  
08.09.2017
12.09.2017
 
10.00 – 11.30
10.00 – 11.30
  
H 231 h

   
dr inż. Andrzej Chyba
   
  
05.09.2017
12.09.2017
 
09.15 – 10.45
09.15 – 10.45
  
H 231 a

  
dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin      

H 231 i
dr inż. Krzysztof Florek
 
 

 
 
K 220 d
 
dr inż. Dariusz Grzesica

 

 

K 221
 
dr inż. Waldemar Parkitny
  
07.09.2017
 
12.00 – 14.15 
 
K 220 d
 
dr inż. Anton Pashkevich 05.09.2017  09.00 – 12.00  H 231 h
 
dr inż. Daniel Kubek
 

 

 
K 221

mgr inż. Jan Hipolit Aleksandrowicz 
  
 

05.09.2017
06.09.2017
 
11.00 – 12.30
11.00 – 12.30
K 220 c
 
  
mgr inż. Sabina Puławska-Obiedowska
  
08.09.2017
 
11.00 – 12.00 
  
H 231 i
  
mgr inż. Paweł Więcek 
  
  
04.09.2017
08.09.2017    
 
10.00 – 11.00 
10.00 – 11.00 
  
K 221
  
  
mgr inż. Maciej Piwowarczyk 

 
05.09.2017
06.09.2017
11.00 – 12.30
11.00 – 12.30
    
K 220 c
 
 

H – Kampus Warszawska, budynek Houston, II piętro
K – Kampus Czyżyny, bud. K, II piętro