A A A

WAŻNE INFORMACJE

W ZWIĄZKU Z BRAKIEM WYSTARCZAJĄCEJ LICZBY SŁUCHACZY KONIECZNEJ DO URUCHOMIENIA KOLEJNEJ (VI) EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REKRUTACJA NA VI EDYCJĘ ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA.

NOWY PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA VI EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - LUTY 2018

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA VI EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - PRZEŁOM LUTEGO I MARCA 2018.

- - -

PLANOWANE TERMINY ZJAZDÓW DLA I SEMESTRU STUDIÓW W VI EDYCJI ZOSTANĄ PODANE W LUTYM 2018

- - -

x x x

- - -

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ  WEDŁUG HARMONOGRAMU SZCZEGÓŁOWEGO ZAJĘĆ. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZOSTANIE PODANY W LUTYM/MARCU 2018.

- - -

GODZINY ZAJĘĆ - OD 8.30 do 15.15 w soboty i niedziele w terminach zjazdów:

8.30 - 10.00 blok 2 x 45min

10.00 - 10.10 przerwa krótka 10min

10.10 - 11.40 blok 2 x 45min

11.40 - 12.05 przerwa długa 25min

12.05 - 13.35 blok 2 x 45min

13.35 - 13.45 przerwa krótka 10min

13.45 - 15.15 blok 2 x 45min

(w wyjątkowych przypadkach ostatni blok zajęć może być przedłużony o 1 godzinę lekcyjną do 16:00)

- - -